Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce prowadzą rekrutację ławników na lata 2020-2023. Każdy, kto zbierze 50 podpisów, może zgłosić swojego kandydata. Termin składania dokumentów upływa 14 lutego 2020 r. 

Ławnikiem może zostać każdy, kto ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw. Kandydat powinien mieć nieskazitelny charakter i skończone 30 lat (ale nie więcej niż 70). Musi pracować lub mieszkać w Poznaniu od roku, lub dłużej, mieć wykształcenie co najmniej średnie i na tyle dobre zdrowie, by móc pełnić swoje obowiązki.

Do pełnienia tej funkcji nie mogą jednak zgłaszać się osoby zatrudnione w sądzie lub w prokuraturze, policjanci, żołnierze, pracownicy służby więziennej, adwokaci, radcowie prawni ani aplikanci. Swojej kandydatury nie mogą też zgłaszać duchowni i radni. Wykluczone są również osoby, wchodzące w skład organów, od których decyzji można odwoływać się w sądzie.

Ławnicy poszukiwani

Kandydatów zgłaszać mogą prezesi sądów, stowarzyszenia, zarejestrowane organizacje społeczne i zawodowe — z wyjątkiem partii politycznych. Swojego kandydata zgłosić może też grupa 50 osób, które na stałe mieszkają w Poznaniu i mają prawa wyborcze.

Aby zaproponować kandydata, należy najpierw pobrać ze strony http://www.poznan.pl/lawnicy kartę zgłoszenia, a następnie ją wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Poznania. Nabór trwa do 14 lutego.