Urząd Lotnictwa Cywilnego znosi zasadę mówiącą „o wstępie do terminalu tylko dla pasażerów, załóg samolotów i pracowników portu”. A to oznacza, że do terminalu na przykład na poznańskim lotnisku znów mogą wejść osoby, które chcą odprowadzić bliskich na samolot. 

Urząd Lotnictwa Cywilnego znosi zasadę mówiącą „o wstępie do terminalu tylko dla pasażerów, załóg samolotów i pracowników portu”. Oznacza to, że znów można odprowadzić bliskich na samolot lub skorzystać z usług gastronomicznych czy handlowych w terminalu portu. Oznacza to także – w przypadku poznańskiego lotniska – otwieracie tarasu widokowego.

Pozostałe reguły, mówiące m.in. o obowiązkowym pomiarze temperatury, obowiązku noszenia maseczek ochronnych czy konieczności zachowania dystansu społecznego, nadal w porcie lotniczym Poznań-Ławica obowiązują. Nie można także przechodzić między terminalami Odlotów i Przylotów. Osoby opuszczające terminal, przy ponownym wejściu będą musiały ponownie poddać się procedurze bezpieczeństwa.