Morsy Poznań – zaczęły sezon. Podpowiadamy gdzie i kiedy można ich spotkać i pomorsować bądź rozpocząć przygodę z morsowaniem.

MORSY POZNAŃ – gdzie i kiedy?

Morsy w Poznaniu zbierają się regularnie o godz.11 na Plaży Łabędziej nad Jeziorem Kierskim.

MORSY POZNAŃ – zasady?

Poznańskie Morsy stworzyły swój regulamin. Warto się z nim zapoznać zanim wybierze się na morsowanie. Bardzo dokładnie opisuje on wszelkie zasady.

Regulamin kąpieli Morsy Poznań oraz Złotniki Morsują – Morsy Poznań

1. Morsy Poznań oraz Złotniki Morsują – Morsy Poznań to nieformalne grupy osób spotykające się cyklicznie w celu rekreacyjnego korzystania z dobrodziejstw zimowych kąpieli.
2. Kąpiele odbywają się w każdą niedzielę na plaży miejskiej mieszczącej się przy ul. Nad jeziorem nad jeziorem Kierskim (Plaża Łabędzia)
3. Kąpiel odbywa się zwyczajowo od godz. 11:00 do ok.11:30, z wyjątkiem kąpieli dodatkowych wyznaczonych w innych dniach i godzinach.
4. Osoby pełnoletnie wchodzą do wody na własne ryzyko z zachowaniem rozsądku oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa.
5. Dzieci uczestniczą w kąpieli pod opieką rodziców lub opiekunów na ich wyłączną odpowiedzialność.
6. Każdy uczestnik kąpieli sam określa czas przebywania w wodzie uwzględniając predyspozycje, potrzeby oraz stan psychofizyczny organizmu.
7. Z kąpieliska korzystamy na zasadach ustalonych przez administratora terenu.
8. Kąpiący korzystają z parkingu na ogólnych zasadach korzystania z parkingów miejskich. Uprasza się wszystkich kierowców o poszanowanie miejsca oraz potrzeb innych użytkowników parkingu. W marę możliwości prosimy o parkowanie w kierunku wyjazdu.
9. W trakcie kąpieli obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu. Zabrania się uczestnictwa we wspólnej kąpieli osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
10. Zwierzęta przebywające na kąpielisku pozostają pod opieką ich właścicieli. Właściciele zobowiązani są do takiego ich zabezpieczenia, by nie utrudniały kąpieli oraz przebierania się innym uczestnikom. Psy powinny być na smyczy.
11. W trakcie wykonywania przerębla na lodzie mogą znajdować się tylko osoby bezpośrednio zaangażowane lub wyznaczone do jego przygotowania.
12. W trakcie kąpieli na lodzie mogą przebywać wyłącznie osoby biorące czynny udział w kąpieli. Wszystkie osoby wchodzą na lód na własne ryzyko z pełną świadomością wynikających z tego zagrożeń .
13. Z sauny mobilnej uczestnicy korzystają na zasadach określonych w regulaminie administratora sauny.
14. Uczestnik kąpieli wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku oraz publikację zdjęć na naszym fanpage’u. Zdjęcia ze wspólnych kąpieli dostępne są nieodpłatnie na naszym fanpage’u.
15. Udział w kąpieli oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje uczestnika do jego przestrzegania.

Źródło: Facebook/Morsy Poznań

MORSY POZNAŃ