Prace idą szybciej niż zakładano. Jeszcze w tym roku po nowo budowanej nitce mostu Lecha, będzie można przejechać samochodem. 

Aktualnie trwają prace przy budowie elementów przyszłego chodnika, dylatacjach mostu oraz dróg dojazdowych po obu stronach mostu. Rozbierane są również stare podpory mostu w nurcie rzeki. Nowa konstrukcja jest mostem trójprzęsłowym z podporami na brzegach Warty.

Do wykonania będzie jeszcze: wybetonowanie chodników, izolacje na płycie mostu, położenie nawierzchni — warstwa asfaltowa oraz ścieralna, a także wyposażenie obiektu w bariery, balustrady i oświetlenie.

źródło : UMP

Nowy most, o długości niemal 236 metrów, będzie nie tylko dostosowany do większych obciążeń, ale też wyposażony w trzy pasy jezdni o szerokości 3,5 m każdy, ścieżkę rowerową o szerokości 2 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. Do jej budowy zostanie użyte około 7 tys. m3 betonu, a także około 2,5 tys. ton stali.

Budowa nowej nitki kosztowała 53 mln złotych. 85% tej kwoty to fundusze unijne.