Międzynarodowe Targi Poznańskie podpisały umowę z Ministerstwem Środowiska, dotyczącą organizacji logistycznej konferencji klimatycznej COP24 – najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej. 

Kolejna 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) odbędzie się w Katowicach w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 roku. Do stolicy Śląska przybędzie blisko 30 tysięcy gości przedstawicieli wszystkich Stron Konwencji (196 państw i UE), by podejmować decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu oraz funkcjonowania Konwencji.

W COP24 wezmą udział prezydenci, premierzy, reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, aktywiści, przedstawiciele przedsiębiorców i innych grup, zainteresowanych kwestiami dotyczącymi klimatu. Konferencji COP24 towarzyszyć będą wydarzenia o charakterze naukowym, społecznym, ale i komercyjnym, będące forum prezentacji i wymiany pomysłów, innowacji, strategii i rozwiązań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Międzynarodowe Targi Poznańskie zrealizują newralgiczną część przygotowań do wydarzenia, zajmując się m.in. budową tymczasowych sal konferencyjnych, oznakowaniem terenu konferencji, budową i obsługą systemu komputerowego, teleinformatycznego i energetycznego na potrzeby wydarzenia. W planach jest aranżacja przestrzeni o powierzchni prawie 32,5 tys. m2.

 

kontakt