Jak powstała, kto ja założył i jak zmieniała się przez laty, tego wszystkiego dowiemy się biorąc udział w wirtualnym zwiedzaniu Starej Papierni – budynku, który od początku tego roku jest pod pieczą Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Tajemnice Starej Papierni ujawnia poznański społecznik i radny miejski Paweł Sowa.

Początkowo był pomysł, aby budynki Starej Papierni zaprezentować poznaniakom i turystom w ramach Drzwi Otwartych UAP, jakie odbyły się na początku kwietnia. Niestety, ze względu na sytuację w kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prezentacja uczelni odbyła się on-line. Władze uczelni postanowił jednak przybliżyć historię Starej Papierni wszystkim zainteresowanym i do współpracy zaprosiły poznańskiego społecznika i radnego miejskiego Pawła Sowę. Historię Starej Papierni poznamy na wirtualnej wycieczce. Jak się na nią dostać? To bardzo proste wystarczy kliknąć w link:

Budyni Starej Papierni Miasto Poznań wynajęło Uniwersytetowi Artystycznemu na początku stycznia tego roku. W tej sprawie Rektor UAP prof. Wojciech Hora podpisał umowę z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych, na podstawie, której Uczelnia zarządza obiektem i będzie realizowała w nim cele statutowe. Władze uczelni planują, że w przyszłości powstanie tu unikalne w Polsce, Uczelniane Centrum Cyfrowe, gdzie studenci, a także pracownicy UAP będą mogli realizować swoje projekty badawcze ze szczególnym uwzględnieniem prototypowania przy użyciu narzędzi cyfrowych.

„Tam będą działy się realizacje programów naukowo – badawczych, tam będą się realizowały programy współpracy z przemysłem i różnego rodzaju działania projektowo badawcze, które Uczelnia wraz z przemysłem będzie realizowała” – mówi prof. Wojciech Hora, Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W budynkach po Starej Papierni działać ma także min. Centrum Aktywności Artystycznej. W ramach CAA dla poznaniaków przygotowane zostaną cykle warsztatów, spotkań i kursów realizujących różne rodzaju aktywności artystyczne i budujących kulturę w mieście.