Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu wraz z Akcją koronazglowy.pl i Wielkopolską Izbą Lekarską uruchamia na terenie uczelni, magazyn oraz centrum dystrybucyjne środków ochrony indywidualnej.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc udostępniając część naszej przestrzeni i stworzyć takie centrum. Jeszcze bardziej cieszy fakt, że znaleźli się wolontariusze, którzy chcą włączyć się w akcję. Każda pomoc w walce z koronawirusem jest na wagę złota, dlatego bez wahania odpowiedzieliśmy na prośbę Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i ludzi z akcji koronazglowy.pl. Przestrzegamy przy tym reżimu sanitarnego. Mamy akceptację Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na to, że takie centrum w budynku naszej uczelni mogliśmy otworzyć – mówi prof. Wojciech Hora Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Magazyn i centrum dystrybucji, które mieścić się będzie w Atrium UAP) składa się z 3 obszarów — sortowani, planowania oraz wstępnej obróbki materiału. Magazyn posiada śluzę rozdzieloną na strefy wyjścia i wejścia z podwójnymi drzwiami automatycznymi. Jest tam stanowisko do samo-pomiaru temperatury, rejestracji czasu pracy oraz pobierania środków ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy są od siebie oddzielone przynajmniej 2-metrowymi przerwami oraz wyposażone w dyspensery ze środkiem dezynfekcyjnym o zawartości 70% alkoholu. W obszarze śluzy wyjścia będą składane pakiety, które następnie będą odbierane przez kurierów. Wolontariusze będą pracować na 2 zmiany po 4 godziny, w które grupach nie będą się mieszać.

W centrum są także przygotowane stanowiska do produkcji przyłbic ochronnych oraz szycia maseczek ochronnych.

Wolontariusze przeszli szkolenie. Są zapewnione środki ochrony. Każdy z wolontariuszy będzie pracował w maseczce ochronnej, rękawiczkach. Są płyny dezynfekujące oraz punkt pomiaru temperatury przy wejściu do sali, w której będzie odbywało się przygotowywanie pakietów. Cieszymy się, że oprócz tego miejsca na UAP-ie, pracownicy uczelni szyją także maseczki ochronne i są drukowane przyłbice. W sumie tych maseczek na razie ma powstać 2000 sztuk. Zostało już także wydrukowanych pierwszych 10 przyłbic – mówi Piotr Kalkowski główny koordynator akcji koronazglowy.pl.

Centrum czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. Pracować w nim będą przeszkoleni wolontariusze, którzy będą sortować i przygotowywać pakiety ze środkami ochrony indywidualnej dla wielkopolskich placówek medycznych. W razie potrzeby jest możliwość pracy centrum w soboty.