Mniej betonu więcej materiałów ekologicznych. Miasto podpisało umowę z wykonawcą modernizacji betonowych brzegów Warty. Inwestycja obejmie odcinek między mostem Przemysła I a rozwidleniem Warty i Cybiny po obu stronach brzegu rzeki. 

Rewaloryzacja brzegów rzeki Warty, będzie polegała na remoncie obecnie istniejących betonowych umocnień. Betony zastąpią przepuszczalne umocnienia w postaci koszy i materacy gabionowych wypełnionych kamieniem naturalnym i humusem, które następnie zostaną pokryte zielenią. Pozwoli to, na rozszczelnienie powierzchni skarp, przyczyniając się do zwiększenia retencji gruntowej oraz odpływu powierzchniowego na rzecz gruntowego.

– Z obecnego ekosystemu zostaną wyeliminowane płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody do gruntu. Zastąpią je materiały naturalne, tj. kamień, drewno, zieleń. Dzięki takiemu zabiegowi nastąpi poprawa w funkcji ekosystemu. Materiały proekologiczne sprawią, że woda będzie poddawana naturalnej filtracji. Przyjęte rozwiązania zabezpieczą brzegi rzeki przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych – tłumaczy Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

fot: wizualizacja brzegów Warty po remoncie/ źródło : UMP

Prace zaplanowano na odcinku śródmiejskim – od mostu Przemysła I do rozwidlenia rzeki Warty z Cybińskim Kanałem Ulgi (za mostem św. Rocha). To fragment o długości 2,5 km (po obu stronach rzeki będzie to łącznie 5 km). Projekt zakłada także remont elementów infrastruktury brzegowej: tarasów, schodów, slipów oraz wylotów z kanalizacji deszczowej – obejmującej ciąg pieszy po obu stronach brzegu rzeki i elementy cumownicze.

– W obecnej chwili, w czasie kiedy już trzeci rok z rzędu zmagamy się z suszą, będącą efektem niewielkich opadów oraz wysokiego parowania, Wody Polskie podejmują kroki, które zmierzają do retencjonowania już i tak uszczuplonych zasobów wodnych praktycznie w każdym możliwym miejscu, które daje ku temu możliwość. Ta inwestycja z pewnością wpisuje się w takie działania – wyjaśnia Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

fot: wizualizacje brzegów Warty po remoncie/ źródło : UMP

Roboty zaczną się w połowie sierpnia 2020 roku od brzegu wschodniego, po stronie Rataj i będą podzielone na etapy. Łącznie będzie ich sześć – po trzy etapy na każdy brzeg. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się od terenu przy moście Przemysła I, na odcinku między 243+500 a 244+155 kilometrem biegu Warty. Remont betonowych brzegów Warty będzie kosztował ponad 30 milionów złotych. 26 milionów złotych to pieniądze unijne. Obecne umocnienia rzeki zostały wykonane pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Dziś są w fatalnym stanie.