30 mln złotych kosztowały podatników nagrody w ministerstwach tylko za dwa pierwsze miesiące tego roku.

Skalę nagród w ministerstwach ujawnił Super Ekspres. W samym Ministerstwie Finansów średnia nagroda wynosiła 4 tysiące zł dla pracownika, za „szczególne osiągnięcia”. W sumie to ministerstwo przez 2 miesiące wydało na nagrody prawie 13 mln złotych.

Prawie 6 mln wydano na nagrody w MSZ, 3,5 mln w MON.

Niektore ministerstwa odmówiły odpowiedzi na pytanie – za co to premie?