Poznańscy naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki podejmują kolejne kroki w walce koronawirusem. Tym razem za darmo przebadają wszystkich chętnych pod kątem tego, czy byli zakażeni koronawirusem.

W ramach projektu poznańscy naukowcy wykorzystają testy wykrywające przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Chcą zbadać jaki procent polskiego społeczeństwa przeszedł chorobę COVID-19 bezobjawowo.

Ponadto, analizując materiał genetyczny, porównają sekwencję nukleotydową genów TMPRSS2 oraz ACE2 u osób z ciężkim i bezobjawowym przebiegiem choroby. Tym samym, będą w stanie określić, czy istnieją genetyczne predyspozycje do ciężkiego, ostrego zespołu oddechowego, wywoływanego przez wirusa SARS-CoV-2. Co więcej, wykorzystując zaawansowane technologicznie wysokoprzepustowe badania przesiewowe oraz metody wirusologii molekularnej, zamierzają przebadać tysiące związków chemicznych, aby zidentyfikować skutecznie inhibitory białka TMPRSS2, a tym samym znaleźć skuteczny lek przeciwko COVID19.

W celu zgłoszenia chęci udziału w badaniu trzeba wypełnić formularz https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuImuOUIa34qTIVkuW6tH6BMWsW5uybPQgksK_VyWpk0EFXg/viewform . O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona.