Nowe prawo obliguje wszystkich do segregowania odpadów. Za wyrzucanie śmieci do pojemników do których trafić nie powinny – właściciele nieruchomości zapłacą za śmieci potrójną stawkę.

 

Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych – informuje GOAP

Stawka za osobę wynosi 14 zł dla budynków wielorodzinnych, chyba, że śmieci nie są segregowane. Wtedy kwota będzie podwyższana do 42 zł za osobę.

Przewinienia to min. wrzucenie gruzu budowlanego do pojemnika ze śmieciami czy wrzucanie śmieci do innych pojemników czy worków niż ich przeznaczenie.

Wszystkie zmiany znajdują się na stronie GOAP – TUTAJ