W minionym roku Inspektorzy Nadzoru Budowlanego skontrolowali 48 budynków wielkopowierzchniowych, galerii handlowych, biurowców. Stan części budynków okazał się alarmujący.

W stosunku do 21 budynków wielkoformatowych inspektorzy wydali polecenia natychmiastowych napraw. Wątpliwości inspektorów budziło szczególnie kilka spraw w budynkach handlowych, biurowych i handlowo-mieszkalnych. Zastrzeżenia dotyczyły:

  • stanu technicznego wewnętrznych elementów budynków, na przykład: zawilgocone piwnice, przemieszczenia elementów sufitu podwieszanego, zły stan okładzin ścian, obwieszone maty izolujące kanały wentylacyjne,
  • w przypadku jednego obiektu – biurowego z wiatą magazynową – stwierdzono zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych (spękania i ubytki w słupach i ryglach żelbetowych, korozja stalowych elementów nośnych, ubytki otulin zbrojenia). W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano decyzję o wyłączeniu tego obiektu z użytkowania,
  • ponadto w trzech przypadkach stwierdzono nie przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wentylacji mechanicznej oraz przewodów kominowych.

W rejestrze poznańskich budynków wielkopowierzchniowych jest ponad 700 budynków.

DÓŁ ART