Są w centrum Poznania, teraz będą przyglądać temu, co dzieje się na terenach gdzie odpoczywają poznaniacy. System monitoringu miejskiego wzbogacił się o 4 kamery. Niedługo powiększy się on także o nowe kamery przy ulicach Piaskowej i Szyperskiej.

4 kamery swoim zasięgiem obejmą tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Poznania. Punkty monitoringu zlokalizowano przy ul. Płockiej, na terenie Strzeszyna, (pomiędzy ulicami: Homera, Horacego i Owidiusza), na Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice (obiekt sportowy przy ul. Braniewskiej) oraz przy placu zabaw dla dzieci przy ulicy Myśliborskiej. Każdy punkt składa się z jednej kamery obrotowej, z której obraz jest przekazywany bezprzewodowo do jednego z sześciu centrów dozoru.

– Bezpieczeństwo mieszkańców to dla nas priorytet, dlatego stale powiększamy System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. W tym roku na rozbudowę i modernizację systemu przeznaczyliśmy ponad 3 mln zł. Bardzo się cieszę, że nowe kamery już działają, bo jak pokazują statystyki, to m.in. dzięki zastosowaniu miejskiej sieci monitoringu wzrosła wykrywalność przestępstw z 54% w 2014 r. do 58,4% w 2018 r. – powiedział portalowi poznan.pl Mariusz Wiśniewski zastępca prezydenta Poznania.

W tym roku powstanie również infrastruktura teletechniczna, niezbędna do późniejszej instalacji czterech kamer przy ulicy Piaskowej i Szyperskiej. W lipcu rozpisano przetarg na jej wykonanie. Aktualnie prowadzona jest weryfikacja jedynej złożonej oferty. W sumie w Poznaniu, bezpieczeństwa poznaniaków strzeże już blisko 800 kamer.