Radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łacina-Południe – część A” w Poznaniu. Przy Rondzie Rataje jest możliwe postawienie wieżowców. 

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu sąsiadującego z galerią Posnania od strony ronda Rataje.

Dokument zakłada stworzenie śródmiejskiego układu urbanistycznego, składającego się z zabudowy usługowej o zróżnicowanej wysokości. Najwyższe budynki będą mogły stanąć przy samym rondzie -podkreślą one rolę tego węzła komunikacyjnego i sąsiadującego z nim dworca autobusowego. Dodatkowo -aby wytworzyć ciekawe i zróżnicowane pierzeje wzdłuż głównych ulic i terenów zieleni-do zapisów wprowadzono elewacje z wymaganymi akcentami architektonicznymi – informują urzędnicy.

W północnej i południowej części obszaru planu wprowadzono również dwa tereny zieleni, które w połączeniu z zielonymi obszarami w sąsiedztwie stworzą spójny system dostępny dla mieszkańców i innych użytkowników. Będą mogły tam powstać np. boiska, siłownie zewnętrzne, place zabaw czy wybiegi dla zwierząt. Wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego wprowadzono wymóg lokalizacji szpaleru drzew.

Do nowo powstałej w ten sposób dzielnicy prowadzić ma aleja Krzysztofa Komedy. Na ulicy dopuszcza się ruch pieszy, rowerowy, dostęp dla samochodów, lokalizację ogródków gastronomicznych, a nawet możliwość powstania ażurowych lub transparentnych zadaszeń rozpiętych między budynkami. Wszystkie te elementy pozwolą na stworzenie unikalnej przestrzeni publicznej.