15 kwietnia 2020 roku przejdzie do historii Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako dzień, kiedy odbył się po raz pierwszy egzamin magisterski studentów anglojęzycznych w systemie on-line.

Czterech dyplomantów kierunku Environmental Engineering and Protection: Mbah Jasper Tembeck z Kamerunu, Arlinda Cakaj z Kosowa, Yanchu Chen i Tongxin Wang z Chin przystąpiło do egzaminu za pomocą platformy Zoom. Studenci zostali zmuszeni do pozostania w Polsce dłużej niż przewidywali w związku z koronawirusem.

Pierwotny termin obrony ustalony był na 17 marca 2020 roku, ale niestety nie udało się zorganizować go w standardowych warunkach.

Czas mijał, a studenci czekali na wyznaczenie kolejnego terminu i powrót do domu, jak również w międzyczasie poszukiwali pracy, czy wolnego stanowiska na studiach doktoranckich. Do tego potrzebne były jednak ukończone studia magisterskie wraz z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra – mówi Iwona Cieślik rzeczniczka prasowa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Nie mogliśmy zostawić ich bez możliwości rozwoju kariery zawodowej czy naukowej. Przeprowadziliśmy zatem egzamin on-line. Procedura egzaminacyjna przebiegała identycznie, jakbyśmy siedzieli na sali obok siebie. Porządku przebiegu obron pilnowała prodziekan ds. studiów dr inż. Anna Szymczak-Graczyk skrupulatnie na bieżąco wypełniając protokoły egzaminacyjne – dodaje prof. UPP dr hab. inż. Klaudia Borowiak, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP.

W określonych godzinach logowali się dyplomanci, ich promotorzy i recenzenci. Wszystko przebiegło pomyślnie. Studenci zaprezentowali wyniki swoich prac, odpowiadali na pytania do pracy i pytania egzaminacyjne. Wszystko było zrealizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.