W poniedziałek, 4 maja, rozpocznie się ostatni etap remontu nawierzchni na ul. Garbary. 

Prace, które rozpoczną się 4 maja prowadzone będą na prawym pasie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wszystkich Świętych do ul. Długiej. W pierwszej kolejności zerwana zostanie stara nawierzchnia, zamontowane będzie wzmocnienie i na nim ułożona nowa jezdnia. Całość robót ma potrwać tydzień.

Kierowcy, którzy parkują w rejonie robót, powinni przestawić auta. Jeśli tego nie zrobią, od rana 4 maja auta będą usuwane na koszt właściciela.

Jednocześnie na wyremontowanych już odcinkach prowadzone są prace związane z regulacją przy studzienkach (można je rozpocząć najwcześniej w kilka dni po ułożeniu nawierzchni), a także malowanie oznakowania poziomego – informują urzędnicy.

W czerwcu, na prawym pasie od przystanku Małe Garbary do rynku Bernardyńskiego, powstanie buspas.