Mniejsza liczba kierowców i motorniczych powoduje, że nie ma w tej chwili możliwości, by przywrócić normalny rozkład jazdy sprzed pandemiiinformują urzędnicy z ZTM. Mimo to od poniedziałku, 30 marca, będzie zwiększona częstotliwość kursowania komunikacji publicznej — zapewniają. 

Aby spełnić wymagania wynikające z zarządzenia władz państwowych z 24 marca, które zobowiązały obywateli do zachowania szczególnych środków ostrożność między innymi w komunikacji zbiorowej (w autobusie czy tramwaju tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta-w praktyce jest to trudne do wyegzekwowania. Na niektórych liniach w godzinach porannego szczytu pasażerów było więcej), władze Poznania postanowiły po raz kolejny zmienić rozkład jazdy.

Obecnie prawie jedna czwarta prowadzących pojazdy MPK Poznań (25,6 proc. kierowców autobusów i 23,5 proc. motorniczych) jest albo na: zwolnieniu lekarskim, urlopie lub też opiece nad dziećmi.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia każdemu prowadzącemu pojazd odpowiedniej liczby dni wolnych w miesiącu. Istotnym ograniczeniem są także zapisy „Ustawy o czasie pracy kierowców”, w stosunku do której w specustawie nie przewiduje się żadnych zmian — informują urzędnicy z ZTM.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Poznaniu od środy (już wprowadzone)
w godzinach porannego szczytu wzmocniono dodatkowymi kursami (w niektórych przypadkach na części trasy) linie nr 1, 7, 8, 9, 16 i 19; podobnie podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego wszystkie rezerwy zostaną skierowane do wzmocnienia najbardziej obciążonych linii i kursów.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Poznaniu od czwartku
oprócz powyżej opisanych dodatkowe kursy będą wykonywane na liniach miejskich nr 5, 16 i 168, natomiast na linii nr 173 najbardziej obciążone kursy będą obsługiwane przez autobusy przegubowe; dodatkowe autobusy wyjadą na najbardziej obciążone kursy na liniach podmiejskich nr 342, 603, 614 i 704; dodane zostaną kursy na liniach podmiejskich nr 716, 802, 804, 811, 813.

Zmiany w rozkładzie obowiązujące od 30 marca (poniedziałek)
tramwaje w godzinach szczytu, tj. pomiędzy godz. 5 a 8.30 oraz 14 i 17 na wszystkich liniach będą kursować ze zwiększoną częstotliwością – co 12 minut, natomiast w pozostałym okresie – co 20 minut; zawieszona zostanie linia nr 19; linia nr 14 zostanie przywrócona jako całodzienna; linia nr 15 zostanie przywrócona w godzinach szczytów komunikacyjnych; na liniach autobusowych będzie obowiązywał obecny układ linii ze zmianą na liniach 174 i 191, dla których częstotliwość w godzinach szczytu będzie wynosić co mniej więcej 12 minut; dla pozostałych linii autobusowych pojazdy pozostające w rezerwie będą wzmacniać kursy, na których podróżuje najwięcej pasażerów.