Miasto Poznań podpisało umowę na opracowanie koncepcji “budowy kablowej sieci elektroenergetycznej z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w kierunku Term Maltańskich i zajezdni MPK Poznań na ul. Warszawskiej”.

Wynikiem opracowanej koncepcji ma być określenie potencjalnych możliwości przesyłania energii elektrycznej z ITPOK i zasilania z niej wybranych obiektów miejskich. Tego typu rozwiązanie to doskonały przykład wykorzystania źródeł odnawialnych, który pomoże poprawić bezpieczeństwo energetyczne.

Opisana koncepcja wpisuje się w nową strategię Unii Europejskiej dotyczącą gospodarki obiegu zamkniętego. To inicjatywa zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Ideą tej strategii w przypadku Miasta Poznania będzie możliwość wykorzystania odpadów do produkcji energii elektrycznej, która będzie wykorzystana do zasilania obiektów miejskich – informują urzędnicy.

Dzięki realizacji wielowariantowej koncepcji określone zostaną warunki pracy sieci kablowych na wyznaczonych odcinkach, które pozwolą wykorzystać potencjał ITPOK i w sposób bezpośredni zasilać wybrane obiekty miejskie.