W pasiekach na terenie Poznania, Złotnik i Mosiny stwierdzono ognisko choroby — zgnilca amerykańskiego pszczół. Ze względu na wystąpienie ognisk choroby, Powiatowy Lekarz Weterynarii ustanowił obszary zapowietrzone.

Obszary zapowietrzone zgodnie z rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii muszą być oznakowane tablicami z napisem Zgnilec amerykański pszczół — obszar zapowietrzony. W rejonie Poznania stwierdzono trzy jej ogniska — w Mosinie, Złotnikach i samym Poznaniu.

Zgnilec amerykański pszczół to bardzo groźna choroba, które stanowi poważne zagrożenie dla populacji tych owadów. Choroba atakuje całe ule i szybko się rozprzestrzenia na całą pasiekę, Jedynym sposobem, aby zapobiec dalszemu przenoszeniu się choroby na inne zdrowe ule, jest zniszczenie całej zainfekowanej pasieki.

Zgnilec amerykański pszczół nie jest groźny dla ludzi.