Stawka za wywóz śmieci bardzo ostro wzrasta. Czteroosobowa rodzina, mieszkająca w bloku będzie teraz płacić za śmieci 100 zł miesięcznie.

Dotychczas wywóz śmieci kosztował 16 zł od osoby dla budynków jednorodzinnych i 14 dla bloków.

GOAP poinformował jednak właśnie o podwyżce.

Teraz za odbiór śmieci zapłacimy 28 zł od osoby w domach jednorodzinnych i 25 w blokach.

Jak tak dużą podwyżkę tłumaczy GOAP?

W większości gmin w Polsce znaczne podwyżki zostały wprowadzone pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. Dzięki oszczędnościom oraz prowadzonym przez ZM GOAP działaniom, mającym na celu optymalizację systemu, udało się przesunąć podwyżkę o kilkanaście miesięcy, co przełożyło się na oszczędności w domowym budżecie mieszkańców – twierdzi dyrektor GOAP

Stawki wejdą w życie od 1 stycznia 2021.

GOAP twierdzi, że nowe, wysokie stawki wynikają ze wzrostu kosztów wywozu i zwiększonej ilości śmieci. Tak opisuje to GOAP w komunikacie:

Decyzja ta wynika z konieczności dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami. Ich sukcesywny wzrost spowodowany jest kilkoma czynnikami: większą ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów (co pociąga za sobą wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania), załamanie na rynku surowców wtórnych (brak popytu po zamknięciu rynków azjatyckich, ujemne ceny, ustawowy wzrost nakładów na ochronę przeciwpożarową magazynowanych surowców) oraz wprowadzone w ostatnim czasie przez Sejm zmiany przepisów krajowych (m.in. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, liczne rozporządzenia dot. gospodarki odpadami). Wszystkie te okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie z 2019 roku nie jest dłużej możliwe – czytamy w komunikacie GOAP