Jaka przyszłość czeka budynek dworca Poznań Główny oraz poznański węzeł kolejowy? O tym dyskutowali przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych, władz rządowych i samorządowych razem z ekspertami. Zdecydowano, że powstanie „mapa drogowa” dworca, która określi najbliższe działania związane z tym terenem.

Spotkanie zorganizował wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Przy wspólnym stole usiedli również: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A., Paweł Neumann, dyrektor Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK oraz eksperci wojewody, m.in. Bogdan Bresch, Adam Pawlik, Jerzy Kriger i poseł na Sejm RP Tadeusz Dziuba.

Spotykamy się w takim gronie, aby jasno przedstawić mapę drogową naszych działań. Nie uda nam się tego zrobić bez zaangażowania wszystkich stron. Zapewne wszyscy zgadzamy się, że obecny kształt dworca i jego funkcje są przez poznaniaków i Wielkopolan oceniane krytycznie. Dzisiejsze spotkanie niech będzie próbą naprawy błędów przeszłości. „Mapa drogowa” musi objąć szerszą perspektywę, a więc działania nie tylko tegoroczne, ale i w latach kolejnych. Naszym wspólnym celem musi być więc oddanie budynku dworca w okresie wakacyjnym w 2022 roku — mówił wojewoda Zbigniew Hoffman.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, podkreślił, że do współpracy należy zaprosić przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, który jest organizatorem transportu kolejowego na terenie województwa. Decyzje, takie jak np. wybór projektanta, powinny być podejmowane wspólnie.

– To nie może być projekt oderwany od potrzeb miasta. Powinien on uwzględniać m.in. trendy demograficzne Poznania, plany rozwojowe Wolnych Torów czy działania miasta w zakresie rozwoju komunikacji publicznej. Naszym celem jest to, by dworzec stał się obiektem przyjaznym dla mieszkańców oraz pasażerów, a przy tym zapewniającym możliwość komfortowego przesiadania się i łączenia różnych form transportu w ramach aglomeracji — zaznaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Prezydent zaproponował powołanie specjalnego zespołu złożonego z przedstawicieli zainteresowanych stron, łącznie z Zarządem Województwa, którzy wspólnie będą pracować nad konkretnymi rozwiązaniami gwarantującymi sprawną obsługę pasażerską nie tylko teraz, ale na wiele kolejnych lat.

W maju tego roku mają zakończyć się konsultacje społeczne.

– Termin realizacji dokumentacji projektowej wynosi 36 tygodni od daty zawarcia umowy, czyli od 18 stycznia2019 roku. Spółka podpisała umowę z firmą Pas Projekt na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, około projektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż dla realizacji zadania na kwotę 1,2 mln zł. Generalny wykonawca ma zostać wyłoniony do marca 2020 roku, a realizacja robót docelowo zakończy się do maja 2022 roku — mówił Krzysztof Golubiewski członek zarządu PKP S.A.