Od poniedziałku, 1 czerwca można zgłaszać projekty do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Do wydania nadal będzie aż 21 mln zł – 15 mln zł na projekty rejonowe i 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, z czego 4 mln zł na rozwój terenów zielonych.

Najważniejszą zmianą, w porównaniu do poprzedniej edycji, jest wprowadzenie Zielonego Budżetu. Jego celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych – parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem. Warunkiem zakwalifikowania pomysłu do tej kategorii jest, aby co najmniej 90 proc. inwestycji dotyczyła zieleni.

Tak jak w poprzednich edycjach, każdy poznaniak będzie mógł zgłosić maksymalnie 3 projekty. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i w ciągu 3 dni dostarczyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców (konieczność zebrania podpisów wynika z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym). Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez miejskich urzędników w kilku etapach. Projekty zarekomendowane pozytywnie trafią na kartę do głosowania.

Podobnie jak w poprzednich latach można składać projekty o charakterze rejonowym i ogólnomiejskim. Liczba rejonów pozostanie bez zmian – nadal będzie ich 13. Podział środków na projekty rejonowe wyliczany zostaje za pomocą algorytmu bazującego na podzielę procentowym – opartym w 70 proc. na liczbie mieszkańców danego rejonu i w 30 proc. na powierzchni danego rejonu.

Każdy poznaniak będzie mógł zagłosować, ale tylko raz, we własnym imieniu i w jednym głosowaniu. Do realizacji trafią te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, a ich wartość sumaryczna mieści się w danej puli budżetu obywatelskiego.

Projekty można składać za pośrednictwem strony internetowej https://budzet.um.poznan.pl/pbo21/. Tam też znajduje się więcej informacji o PBO 2021.