Kolegium elektorów wybrało kolejnego rektora w historii UAM. Po raz pierwszy została nim kobieta – prof. Bogumiła Kaniewska.

Za wyborem literaturoznawczyni, polonistki, tłumaczki, a do tej pory prorektorki ds. studenckich opowiedziało się 132 spośród 210 elektorów. Kontrkandydat, fizyk prof. Ryszard Naskręcki uzyskał 76 głosów elektorów. Kadencja nowych władz rektorskich rozpocznie się 1 września.

To ogromny zaszczyt otrzymać szansę kierowania Uniwersytetem, który ma ponad 100 lat. To jest ogromny zaszczyt służyć naszej społeczności uniwersyteckiej, ale też ogromne zobowiązanie. Zobowiązanie wobec tradycji, wobec przyszłości, ale przede wszystkim wobec Państwa: pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza tym historycznym ciężarem chwili i poczuciem wielkiego zobowiązania czuję także bardzo wielką wdzięczność. Wdzięczność za to, że Państwo mi zaufali, że Państwo mi uwierzyli – mówiła prof. Bogumiła Kaniewska tuż po wyborze.

Prof. Bogumiła Kaniewska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1988 r. Siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W 2001 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

W roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektor ds. studenckich UAM.