Poznańska policja prowadziła rutynowe kontrole trzeźwości. Nikt nie spodziewał się jednak takiej sytuacji.

Policjanci w czasie rutynowej kontroli zatrzymali pracownika ochrony, który posiadał broń i był pod wpływem alkoholu.

W całym minionym roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie), będący pod działaniem alkoholu, uczestniczyli w 2 779 wypadkach drogowych (8,8% ogółu wypad- ków), śmierć w nich poniosło 370 osób (12,9% ogółu zabitych), a 3 112 osób odniosło obrażenia (8,3% ogółu rannych). W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to mniej wypad- ków o 9 (-0,3%), więcej zabitych o 29 osób (+8,5%) i mniej osób rannych o 38 (-1,2%).