Organizacją i zarządzaniem PKS Poznań zajmie się Powiat Poznański. Takie rozwiązanie zaakceptowali poznańscy radni. Miasto, które jest właścicielem spółki, już nie chciało dopłacać do połączeń autobusowych, tym bardziej że firma od lat przynosi straty. Teraz przewozy autobusowe PKS Poznań mają być dofinansowywane przez wszystkie zainteresowanie nimi gminy i powiaty.

Porozumienie zakłada również powołanie 1 stycznia 2021 roku specjalnego związku powiatowo-gminnego, którego członkowie będą dopłacać do poszczególnych połączeń autobusowych. Jednym z nich będzie Miasto Poznań. Do tego czasu, od września 2019 do grudnia 2020 roku, organizacją przewozów zajmie się Powiat Poznański. Radni podjęli już decyzję o dofinansowaniu przewozów w ramach PKS kwotą 1,34 mln zł do końca 2020 roku.

– W budżecie i wieloletniej prognozie finansowej miasta zostały zabezpieczone środki na współfinansowanie przez Miasto Poznań tego porozumienia i przewozów autobusowych — mówiła dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Poznania Beata Kocięcka.

Nie jest jeszcze znana dokładna siatka połączeń PKS Poznań. Obecnie oferowane kursy mają zostać utrzymane pod warunkiem, że będą przebiegać przez tereny gmin lub powiatów, które podpiszą porozumienie i będą się dokładać do utrzymania połączeń.