Miasto Poznań i PKP S.A. podpisało list intencyjny zapowiadający współpracę przy planowanej modernizacji dworca Poznań Główny. Stary Dworzec PKP w Poznaniu zostaje i będzie modernizowany. Ma być oddany do użytku do końca 2023 roku. 

Podpisany dokument to początek ścisłej współpracy PKP S.A. oraz Urzędu Miasta Poznań, będącej efektem inicjatywy „okrągły stół dla dworca w Poznaniu” zainicjowanej przez minister Jadwigę Emilewicz. Dotyczy inwestycji na terenie, gdzie znajdują się budynek starego dworca Poznań Główny oraz plac przed nim. Głównym celem współpracy kolei i samorządu miejskiego jest stworzenie przestrzeni zgodnie ze spójną wizją urbanistyczną i funkcjonalną, która będzie odpowiadała potrzebom wszystkich podróżnych i mieszkańców Poznania.

Obecny dworzec jest porażką, ponieważ elementy biznesowe i ekonomiczne wzięły górę nad celem, który dworzec powinien spełniać. Powinien przede wszystkim służyć tym, którzy podróżują, a nie być miejscem dla handlu — mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Na dziś mamy zagwarantowane ok. 37 mln zł z pieniędzy unijnych, ale dodatkowe środki wygospodaruje spółka PKP. Będziemy też szukać dalszych źródeł finansowania. Transport kolejowy jest najważniejszy i w Poznaniu dworzec odzyska swoją rangę – deklaruje minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

PKP S.A. podtrzymały chęć modernizacji starego dworca Poznań Główny. Z kolei Miasto Poznań planuje przystanki komunikacji miejskiej z dworcem autobusowym. We współpracy obu podmiotów powstanie zintegrowany węzeł komunikacyjny. Planowana współpraca obejmie również współdziałanie przy wyborze — w formule dialogu konkurencyjnego — pracowni architektonicznej, która opracuje dokumentację dla realizacji przedsięwzięć.

Planowany termin zakończenia inwestycji modernizacji dworca to 2023 rok.