W Poznaniu będzie pomnik Przemysła II. Miasto ogłosi w najbliższych dniach konkurs na projekt monumentu. Najlepszy projekt, wybrany przez konkursowe jury, zostanie zrealizowany.

Figura króla Przemysła stanie na Wzgórzu Przemysła, przed odtworzonym zamkiem królewskim.

Z-ca prezydenta wyjaśnia, że na początku tego roku (25 lutego) Miasto podpisało list intencyjny z fundatorem pomnika. Z kolei 11 sierpnia podpisano porozumienie o współpracy w zakresie przeprowadzenia konkursu na projekt. Ogłoszenie konkursu jest już blisko, bo zaplanowano je na 30 września.

Za nowy pomnik nie zapłaci więc miasto tylko – fundator.