Najważniejsze informacje o koronawirusie oraz obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i ograniczeniach – to niektóre z tematów zawartych w broszurze dedykowanej obcojęzycznym mieszkańcom Wielkopolski. Publikacja dostępna jest m.in. w języku angielskim i ukraińskim.

Poznański magistrat poinformował, że specjalna broszura poświęcona aktualnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa powstała dzięki współpracy Migrant Info Point oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Autorzy broszury tłumaczyli, że ich celem jest “wsparcie wszystkich mieszkańców województwa, w tym migrantów i migrantek w dobie zmieniającej się rzeczywistości”.

“Dostrzegamy, że informacje, którymi dysponujemy nie zawsze są pełne i czytelne. Tym materiałem postanowiliśmy wyjść naprzeciw obecnej sytuacji i wesprzeć cudzoziemki i cudzoziemców oraz instytucje, do których w tych niełatwych dla każdego czasach osoby te mogą się zwrócić” – zaznaczyli.

Publikacja dostępna jest w czterech wersjach językowych – polskiej, angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Osoby nieznające języka polskiego mogą dowiedzieć się z niej m.in. gdzie szukać pomocy w czasie kwarantanny, czym jest tzw. tarcza antykryzysowa, jakie są obowiązujące zasady i ograniczenia – według stanu na 7. kwietnia, a także co robić, gdy zaobserwują u siebie niepokojące objawy.

Broszurę można znaleźć w wersji online m.in. na stronie: http://www.migrant.poznan.pl. (PAP)