Miód pochodzi z miejskiej pasieki na Cytadeli, którą opiekuje się Zarząd Zieleni Miejskiej. Pierwsze zbiory właśnie trafiły do rąk poznaniaków. 

Jak tłumaczą pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, którzy opiekują się pasieką, to dowód na to, że w mieście mogą funkcjonować pszczoły, a Poznań jest wolny od pestycydów i innych środków zabójczych dla tych owadów”.

Obecnie na terenie Cytadeli znajduje się 6 uli. Pasieka to jednak nie koniec działań ratujących pszczoły. W miejscu letniego amfiteatru blisko ul. Na stoku powstać ma miododajny ogród. Znajdą się tam miodne rośliny, a także m.in. kaskada wodna. Wszystko to pomoże pszczołom przetrwać w warunkach miejskich. Cały teren zostanie też uporządkowany. Prace rozpoczną się w przyszłym roku.

Według przeprowadzonych badań w parku Cytadela żyje aż 93 gatunków pszczół, w tym aż 8 objętych ochroną.

Pomysł miejskiej pasieki zrodził się już w 2018 r., a został zrealizowany w tym roku. Celem tej inicjatywy było stworzenie owadom zapylającym jak najlepszych warunków bytowania. Ule stanęły w parku, od strony ul. Za Cytadelą. Pomalowali je uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 83 „Łejery“. W kolorowej pasiece szybko zamieszkały pszczoły.