Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej. To kolejny etap Programu Centrum, w ramach którego metamorfozę przechodzi Św. Marcin. 

To kolejny element Programu Centrum. Najpierw przebudowany został odcinek pomiędzy ul. Ratajczaka a Gwarną. Aktualnie trwają prace na ul. Św. Marcin od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego wraz z fragmentem Al. Marcinkowskiego do placu Wolności. Zbliżająca się przebudowa jest kontynuacją tej inwestycji, która ma  odmienić ul. Św. Marcin.

Tym razem łączymy dwa zakresy zadania, czyli odcinek między Gwarną a al. Niepodległości oraz od al. Niepodległości do mostu Uniwersyteckiego. Realizacją wszystkich prac zajmie się jeden wykonawca. Właściwie mówimy nie tylko o ul. Św. Marcin, bo kompleksowej przebudowie ulegną też skrzyżowania z al. Niepodległości, ul. Towarową oraz Kościuszki. Zakres prac jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. sieci podziemne, torowisko, jezdnię. Całość uzupełni zieleń i mała architektura – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Na ul. Św. Marcin od Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego przebudowane zostanie torowisko tramwajowe w technologii poprawiającej bezpieczeństwo i ograniczającej hałas. Umożliwienie skrętu tramwajów z ul. Św. Marcin w ul. Towarową pozwoli odciążyć węzeł Kaponiera, zwiększy pulę wariantów tras np. w czasie objazdów, a w przyszłości może stanowić element przedłużonej trasy tramwajowej przez Wolne Tory.

Poglądowe wizualizacje przebudowanej ul. Św. Marcin od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej

Wprowadzenie nowego skrętu wiąże się z przesunięciem przystanków tramwajowych na ul. Towarowej, które także zostaną przebudowane. Położony u zbiegu ul. Towarowej i al. Niepodległości cypel parku Romana Maciejewskiego przejdzie remont nawierzchni i zostanie uzupełniony o elementy małej architektury, przy czym fontanna Felderhoffa pozostanie w dotychczasowym miejscu.

Przebudowie ulegnie także układ drogowy. Zmieni się nawierzchnia jezdni i chodników. W planach jest nowe przejście dla pieszych łączące Akademię Muzyczną i plac Mickiewicza, które ułatwi poruszanie się w tym rejonie. Przejście to będzie wyposażone również w przejazd rowerowy.

Poglądowe wizualizacje przebudowanej ul. Św. Marcin od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej

Na fragmencie ul. Św. Marcin pomiędzy ulicami Kościuszki i Gwarną zaplanowano przestrzeń łączącą funkcje ulicy, deptaku i parkingu – podobnie jak na przebudowanym już odcinku od Gwarnej do Ratajczaka. Piesi będą mogli korzystać z całej szerokości ulicy, a nie jedynie z chodników i przejść przez jezdnię. Parkowanie będzie możliwe tylko na wyznaczonych miejscach, a prędkość będzie ograniczona do 20 km/h. Nawierzchnia tego odcinka zostanie wykonana z granitu strzelińskiego. Z kolei na fragmencie ulicy Św. Marcin pomiędzy al. Niepodległości a ul. Kościuszki obowiązywać będzie strefa Tempo 30, czyli z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Zaplanowano tam także pasy rowerowe po obu stronach ulicy. Od al. Niepodległości do mostu Uniwersyteckiego ścieżki rowerowe wyodrębnione będą z powierzchni chodnika i jezdni. W ramach robót na tym odcinku m.in. aktualnie dość wąski chodnik wzdłuż budynku poczty będzie poszerzony.