Policja ujawnia informację o pedofilskim ataku w Poznaniu. Miało do niego dojść w autobusie. Sprawca został już zatrzymany.

PEDOFIL UPOLOWANY

Do pedofilskiego ataku miało dojść w poznańskim autobusie. Policja nie ujawnia wielu detali ze względu na dobro ofiary.

PEDOFILE – KIM SĄ?

Z policyjnych danych wynika, że to okrutne przestępstwo popełniają najczęściej mężczyźni a 3 na 4 ofiary znają sprawcę.

Przy popełnianiu przestępstw najczęściej używają siły fizycznej, zastraszenia, groźby, podstępu, wykorzystują zależność ofiary od sprawcy.

Większość podejrzanych to bezrobotni lub niepracujący i nie poszukujący pracy – ale wśród sprawców są także uczniowie, emeryci czy renciści.

GDZIE POPEŁNIAJĄ PRZESTĘPSTWA?

Policyjne statystyki wskazują miejsca grasowania pedofilów.

Do tych przestępstw najczęściej dochodziło w domu i mieszkaniu, ale były też inne miejsca np.
– ulica
– szkoła podstawowa, gimnazjum
– las
– pole, łąka, pastwisko
– dom dziecka
– dom wypoczynkowy
– internet, bursa szkolna
– boisko sportowe
– ogród działkowy, altanka
– park, skwer, ogród botaniczny
– autobus, autokar
– samochód
– ścieżka rekreacyjna, szlak turystyczny
– komórka, piwnica, strych

Każde takie przestępstwo i jego podejrzenie należy natychmiast zgłosić. Wystarczy zadzwonić pod numer 112.