To już drugi projekt w ramach Ambasady Sztuki UAP w Kolonii.  W piątek na terenie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii otwarta zostanie wystawa „Rozpoznać namalowane”. Na wystawie, prace zaprezentuje ponad 20 artystów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

AMBASADA SZTUKI UAP W KOLONII
Wystawa “Rozpoznać namalowane” jest kolejną częścią projektu Ambasady Sztuki UAP w Kolonii, jaką poznańska uczelnia artystyczna przygotowuję wspólnie z Konsulatem Generalny RP w Kolonii. Projekt Ambasady Sztuki UAP w Kolonii organizowany jest z okazji 100- lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a także w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

“ROZPOZNAĆ NAMALOWANE”
Wystawa “Rozpoznać namalowane” została przygotowana z okazji stuletniej rocznicy funkcjonowania Wydziału Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Malarstwo istniało na uczelni od samych jej początków w roku 1919. W czasie dzielącym ten moment od dziś medium podlegało rozmaitym przekształceniom, niejednokrotnie przeżywając swoje kryzysy i renesans. Stało się w ten sposób dyscypliną wszechstronną, w której eksperyment artystyczny oraz indywidualne podejście do twórczości odgrywają podstawową rolę. Wystawa przedstawia prace ponad 20 artystów, którzy proponują widzowi spojrzenie na malarstwo współcześnie i na to, jak bardzo jest to medium różnorodne i wszechstronne. Wystawa stanowi jeden z najważniejszych zagranicznych eventów w programie obchodów stulecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Kuratorem wystawy jest dr Tomasz Kalitko i dr Rafał Górczyński.

WYDZIAŁ MALARSTWA I RYSUNKU UAP 
Wydział Malarstwa i Rysunku jest największą samodzielną jednostką na UAP. Wydział posiada bardzo szeroką ofertę dydaktyczną opartą o specjalności: rysunek, malarstwo, malarstwo w architekturze i urbanistyce, tkanina artystyczna, dokumentacja i konserwacja dzieł sztuki. Na Wydziale Malarstwa i Rysunku kreowane są wydarzenia artystyczne o ogólnopolskim zasięgu takie jak np. konkurs malarski „Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie” czy projekt „Teraz Rysunek”. Galerie wydziałowe pozwalają na realizację swoich projektów wystawienniczych zarówno pedagogom, jak i studentom. Ciągły rozwój kadry determinuje nowe inicjatywy w zakresie projektów badawczych, współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianego transferu wiedzy, nadając procesowi dydaktycznemu dynamiczny charakter.