Prof. Hanna Suchocka odebrała wyjątkowe wyróżnienie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, medal Homini Vere Academico.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie “spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”.

“Profesor Hanna Suchocka poświęciła się nauce, pracy i polityce, ale zawsze pamiętała i pamięta o swoim uniwersytecie” – mówił podczas uroczystości rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. – “Niech medal, który pani profesor dziś otrzyma, będzie swego rodzaju podziękowaniem za ofiarną pracę dla dobra uniwersytetu. Kieruję słowa uznania za lata działalności na naszej uczelni. Nieustannie pozostaje pani dla nas autorytetem jako człowiek prawy i nauczyciel akademicki niestrudzenie dbający o rzetelny rozwój przyszłych pokoleń. Życzę, by energii i sił do dalszej działalności nigdy Pani Profesor nie zabrakło” – dodał.

Prof. Hanna Suchocka jest związana z Wydziałem Prawa UAM. W latach 1992-1993 była Prezesem Rady Ministrów, 1997–2000 ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, 2001–2013 ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej.