Towarzystwo Chrystusowe na poznańskich autobusach reklamuje swoje pismo – Miłujcie się! Reklamy to cytaty z kard. Wyszyńskiego.

Na tyłach autobusów pojawiły się bannery reklamujące katolickie pismo Miłujcie się! Na reklamach znalazły się cytaty z kard. Stefana Wyszyńskiego, takie jak:

Mów zawsze życzliwie o drugich-nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem.

Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

O wyciąganiu ręki do zgody pisze Towarzystwo Chrystusowe – zwraca uwagę Magdalena Kondratowicz ze Strajku Kobiet. Przypomnijmy, że to wspólnota, które chce zwrotu miliona złotych od ofiary księdza pedofila, który był Chrystusowcem. Sąd nakazał Towarzystwu wypłate rekordowego odszkodowania za uwięzienie nastolatki przez ówczesnego księdza i wielokrotne gwałty. Chrystusowcy podporządkowali się wyrokowi, ale złożyli odwołanie, by odzyskać pieniądze. W apelacji także przegrali, ale zapowiedzieli złożenie pozwu do Sądu Najwyższego.

W poznańskich tramwajach pojawiły się ogłoszenia z cytatami Wyszyńskiego. To kampania Towarzystwa Chrystusowego. Pamiętamy tęczowe chorągiewki, które zostały usunięte – komentuje Magdalena Kondratowicz ze Strajku Kobiet

Twórcy katolickiej kampanii w komunikacji miejskiej piszą o niej tak.

Chcieliśmy wyjść z przesłaniem chrześcijańskim w przestrzeń miasta i w nowy sposób przypomnieć znane treści. Prymas Wyszyński walczył o odnowę religijną i moralną narodu w trudnych, komunistycznych czasach. Chciał dać ludziom nadzieję i pokazać, że niezależnie od zewnętrznych okoliczności człowiek może żyć zgodnie z Ewangelią – pisze koordynator projektu Mateusz Kłosek

W sierpniu minionego roku MPK najpierw zgodziło się na zawieszenie tęczowych flag, zapowiadających Marsz Równości, po czym je zdjęło, tłumacząc to neutralnością światopoglądową i głosami sprzeciwu pasażerów i motorniczych.

DÓŁ ART