Miasto przygotowało rekomendacje dla szkół i przedszkoli dotyczące organizacji zajęć od jesieni.

Mariusz Wiśniewski, pierwszy zastępca prezydenta Poznania, zapewniał dziś, że miasto będzie robić wszystko by nauka odbywała się normalnie, jak na nadchodzące warunki.

– Zrobimy wszystko, aby nauka w naszych placówkach mogła odbywać się w sposób jak najbardziej normalny. Szkoła bez dzieci i kontaktu z nauczycielami nie jest tradycyjną szkołą. Zdajemy sobie jednak sprawę, że należy przygotować szereg rekomendacji, aby ta nauka odbywała się w sposób jak najbardziej bezpieczny – zarówno dla uczniów i ich rodziców, jak i nauczycieli, pracowników szkół i ich rodzin – mówi zastępca prezydenta, Mariusz Wiśniewski.

Miasto rekomenduje konkretne zalecenia dla szkół i przedszkoli od jesieni:

 • Każda ze szkół i przedszkoli musi posiadać  wewnętrzne procedury oparte na wytycznych GIS
 • Rekomenduje się, aby nauczyciele nosili przyłbice lub maseczki; dyrektor będzie mógł zarządzić, aby podczas przebywania na terenie budynku takie środki ochrony mieli zapewnione także uczniowie
 • Rodzice dzieci przedszkolnych nie powinni wchodzić z nimi do części wspólnych, np. szatni
 • Osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola powinny stosować się do obowiązku noszenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu
 • Dzieci nadal obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek
 • Pobyt dziecka w przedszkolu może zostać skrócony o pół godziny – pozwoli to pracownikom przeprowadzić konieczną dezynfekcję
 • Zebrania z rodzicami mogą odbywać się w ogrodzie przedszkolnym lub przyszkolnym, a także w formie online
 • Należy ograniczyć do minimum organizację wycieczek, spacerów czy wyjść, np. do kina czy teatru, a także organizowanie festynów i innych wydarzeń – ma to zapobiec kontaktowi dzieci z większymi skupiskami ludzi
 • Kontakty z nauczycielami przedszkoli i szkół mogą odbywać się za pomocą komunikatorów elektronicznych
 • W miarę możliwości należy realizować zajęcia dla uczniów z danej klasy w jednej sali (nawet kosztem organizowania lekcji w specjalistycznych pracowniach);
 • W przypadku gdy liczba sal jest niewystarczająca, dyrektor będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego, a następnie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zgodę na prowadzenie części godzin ze wskazanych przedmiotów w formie zdalnej
 • W przypadku wyczerpania innych możliwości, zajęcia lekcyjne będą mogły zostać skrócone do 30 minut
 • Dyrektor szkoły może zdecydować, aby przerwy dla poszczególnych oddziałów (np. klas 1-3 czy 4-8) nie odbywały się w tym samym czasie
 • Przy każdym wejściu do szkoły oraz w każdej sali lekcyjnej powinna być zapewniona dezynfekcja
 • W Powiatowej Inspekcji Sanitarnej powinna powstać linia “szybkiego reagowania”, z której mogliby korzystać dyrektorzy szkół i przedszkoli.