+jeden ponownie otwarte. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wznowienie działalności miejskiego biura coworkingowego związane jest z koniecznością wprowadzenia szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego

+jeden to bezpłatna przestrzeń coworkingowa oraz platforma do wymiany doświadczeń, wiedzy i networkingu. W ostatnim czasie podobnie jak wiele innych instytucji była zamknięta ze względu na epidemię koronawirusa. Ponowne otwarcie wiąże się z wprowadzeniem różnych obostrzeń dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego. Jakich? Szczegóły poniżej.

Regulamin +jeden

 1. Przestrzeń Pracy Wspólnej jest czynna w dni powszednie w godzinach 8.30 – 16.00.
 2. Jednocześnie w przestrzeni przebywać może 11 użytkowników.
 3. Osoby przebywające w pomieszczeniu są zobowiązane do zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcji rąk.
 4. Należy korzystać tylko z zaznaczonych miejsc.
 5. W kontaktach z personelem oraz innymi użytkownikami należy zachować bezpieczną odległość.
 6. Każda osoba korzystająca z przestrzeni jest zobowiązana do pozostawienia swoich danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu) w celu ewentualnej identyfikacji osób mogących mieć kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.
 7. Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z budki telefonicznej oraz pomieszczenia kuchennego.
 8. Do odwołania obowiązuje zakaz spożywania na terenie przestrzeni posiłków.
 9. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy jak najszybciej wyrzucić do kosza.
 10. Osoba z widocznymi oznakami choroby (uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, ogólne złe samopoczucie) nie zostanie wpuszczona na teren przestrzeni.
 11. Obsługa przestrzeni może wprowadzić procedurę pomiaru  temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do pomieszczenia. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę wpuszczenia danej osoby na teren przestrzeni.

Przestrzeń Pracy Wspólnej +jeden znajduje się w budynku przy ul. Za Bramką 1 i jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Poznania oraz miejskiej spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.