Uniwersytet Poznański o jedno miejsce w dół, Uniwersytet Ekonomiczny najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz 20. opublikowała ranking uczelni akademickich w Polsce.

Ranking opublikowano po raz dwudziesty. W ogólnej klasyfikacji uczelni akademickich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął 5. Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, drugie Uniwersytet Jagielloński trzecie miejsce przypadło Politechnice Warszawskiej a czwarte Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.

– Gratuluję Akademii Górniczo-Hutniczej wysokiej pozycji w rankingu, co dowodzi, że mamy nie tylko bardzo dobre uniwersytety, ale także bardzo dobre uczelnie techniczne. Trudno nam — uniwersytetowi klasycznemu z nimi konkurować. System finansowania nauki (subwencje oraz polityka grantowa) nie sprzyja dziś naukom humanistycznym i społecznym, a te dominują na naszym Uniwersytecie (czym się chlubimy). Także kryteria, które są podstawą rankingu tygodnika Perspektywy, faworyzują w tych latach uczelnie techniczne. Oczywiście, śledzimy wyniki rankingów, znamy też swoje mocne strony i przed nami opracowanie strategii wzmocnienia pozycji UAM na mapie szkolnictwa wyższego w Polsce i oczywiście w rankingach międzynarodowych — dodaje Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Jeśli chodzi o Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, to wygrał on tegoroczny ranking „Perspektyw” w kategorii szkół ekonomicznych. Wyprzedził między innymi warszawską Szkołę Główną Handlową, Akademię im. Leona Koźmińskiego i inne uniwersytety ekonomiczne w kraju. W porównaniu z ubiegłym rokiem dla UEP to poprawa o dwa miejsca i pierwszy raz, kiedy otwiera on ten prestiżowy ranking. W ogólnej klasyfikacji UEP znalazł się na miejscu 13. Na dwunastej pozycji sklasyfikowano natomiast poznański Uniwersytet Medyczny, co oznacza awans o 9 lokat.

Niestety spadek o 3. pozycje zanotowała Politechnika Poznańska, obecnie 20. szkoła wyższa w kraju. Jedno miejsce niżej w porównaniu z zeszłym rokiem zajął Uniwersytet Przyrodniczy (28. lokata). Na miejscach 90-100 znalazła się Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Rok temu poznańska AWF mogła liczyć na miejsce w ósmej dziesiątce. W rankingu nie uwzględniono uczelni artystycznych.

Ranking Szkół Wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” to najbardziej prestiżowe i opiniotwórcze zestawienie tego typu w Polsce. 90 uczelni akademickich jest ocenianych w kategoriach: prestiż akademicki, absolwenci na rynku pracy, opinia kadry, preferencje pracodawców, ekonomiczne losy absolwentów, potencjał naukowy, efektywność naukowa, publikacje, innowacyjność i umiędzynarodowienie.