Prawie 900 mln zł brutto — taką wartość mają podpisane w 2018 roku przez Poznańskie Inwestycje Miejskie umowy z wykonawcami zadań inwestycyjnych w Poznaniu. To kwota ponad czterokrotnie większa od tej, na którą opiewały łącznie umowy podpisane przez PIM w roku 2017.

W 2018 roku zakończono i przekazano mieszkańcom 35 inwestycji związanych z miejską infrastrukturą — ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Pod względem wartości nowych, podpisanych umów, dotyczących miejskich projektów infrastrukturalnych, rok 2018 był najlepszym w historii spółki. Największa z nich, dotycząca budowy trasy tramwajowej do Naramowic, której realizacja rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku, ma wartość prawie 380 mln zł brutto. Od 1989 roku do tej pory większą wartość miały tylko dwie umowy — na wybudowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego spalarni śmieci oraz na przebudowę stadionu miejskiego przed Euro 2012.

W czołówce miejskich przedsięwzięć znalazły się również dwie inne, na których realizację w ubiegłym roku PIM podpisały umowy, o wartości przekraczającej 100 mln zł brutto każda. Są to przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje oraz trasy tramwajowej od ul. Kórnickiej, przez os. Lecha, do ronda Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze wzdłuż ul. Unii Lubelskiej.