Po raz pierwszy w naborze dodatkowe punkt otrzymają dzieci zaszczepione. Kryterium nie dotyczy dzieci ze stwierdzonymi przeciwwskazaniami. Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 10 marca i potrwa do 24 marca. O tym, czy dziecko dostanie się do wybranej placówki, zdecyduje liczba zdobytych punktów.

KRYTERIA

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe. Te pierwsze mają jednakową wartość – 260 punktów. Otrzyma je dziecko, które: pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest wychowywane przez samotnego rodzica, jest niepełnosprawne, ma niepełnosprawnych rodziców lub rodzeństwo lub wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Kryteria samorządowe mogą różnić się w zależności od miasta. Poznańscy radni podjęli decyzję, że w tym roku dodatkowe punkty otrzymają dzieci rodziców, którzy: oboje pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (30 pkt.); mają już dzieci w danym przedszkolu (60 pkt.); oboje płacą podatki w Poznaniu (30 pkt.). Dodatkowe punkty przysługują także, kiedy o przyjęcie do tej samej placówki ubiega się jednocześnie rodzeństwo (15 pkt.).Rada Miasta przyjęła również dodatkowe kryterium, które dotyczy wykonania u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (60 pkt.). Kryterium to spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych. Znaczenie ma również fakt, czy rodzic wskazał dane przedszkole jako pierwszej preferencji (50 pkt.), drugiej (30 pkt.), trzeciej (20 pkt.), czwartej (10 pkt.) czy piątej (1 pkt.).

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić to, dostarczając stosowne dokumenty.

REKRUTACJA

W naborze na nowy rok szkolny, tak jak w roku ubiegłym, rodzic może wskazać 5 przedszkoli. Na wniosku o przyjęcie malucha do przedszkola, jego rodzice lub opiekunowie szeregują placówki – od tych najbardziej do najmniej preferowanych.

Aplikacja do elektronicznego wypełnienia wniosku będzie aktywna dzień przed rozpoczęciem rekrutacji na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/.

Źródło: poznan.pl