W poniedziałek 6 kwietnia rusza rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci, które od września pójdą do pierwszej klasy. Rekrutacja potrwa do 27 kwietnia. 

Tak samo, jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli, rodzice proszeni są, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty wypełniali elektronicznie i wysyłali pocztą lub skanem do szkoły pierwszego wyboru.

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. Ci przyszli uczniowie nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły – należy wypełnić zgłoszenie i w terminach rekrutacji przesłać mailem lub pocztą do szkoły obwodowej — informują urzędnicy.

Od 31 marca decyzją Rada Miasta Poznania, pojawiły się nowe obwody. Zmiany dotyczą Szkół Podstawowych nr 92 (z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy), 36, 38 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10), 91, 74, 88, 6, 47 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4), 69 (w Zespole Szkół nr 8), 90, 33 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33), 7 oraz 72. Nadano również obwód Publicznej Szkole Podstawowej Cogito. Informację o nowych obwodach, wraz z mapami, można znaleźć na stronie Geopozu – http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegać będą procesowi rekrutacji.