Rozpoczęły się prace na brzegach rzeki Warty. Rozbierane są betonowe umocnienia na odcinku pomiędzy mostem Św. Rocha a mostem Królowej Jadwigi. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i ekosystem. 

Dotychczasowe umocnienia rzeki zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji. Elementy betonowe zastąpią materiały ekologiczne. Remont czeka też infrastrukturę brzegową: tarasy, schody, slipy. Wszystko to pozwoli zabezpieczyć brzegi Warty przed erozją. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo, ekosystem i atrakcyjność terenów nad Wartą.

Prace zaplanowano na odcinku śródmiejskim – od mostu Przemysła I do rozwidlenia rzeki Warty z Cybińskim Kanałem Ulgi (za mostem św. Rocha).

fot. wizualizacja po przebudowie brzegów rzeki/ źródło : UMP

Planowana modernizacja ubezpieczeń brzegowych zakłada, że z ekosystemu wyeliminowane zostaną płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody do gruntu. Zastąpią je rozwiązanie bliskie naturze – przepuszczalne umocnienia w postaci koszy i materacy gabionowych wypełnionych kamieniem i humusem, które następnie zostaną pokryte zielenią. Pozwoli to na rozszczelnienie powierzchni skarp przyczyniając się do zwiększenia retencji gruntowej oraz odpływu powierzchniowego na rzecz gruntowego. Dzięki takiemu zabiegowi nastąpi poprawa w funkcji ekosystemu – informują urzędnicy.

Inwestycja jest podzielona na etapy (łącznie będzie ich sześć). Roboty rozpoczęły się od wschodniego brzegu rzeki (po stronie Rataj).

Obecne umocnienia rzeki zostały wykonane pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Dziś są w fatalnym stanie.