Niektórzy mieszkańcy na pewno odetchną z ulgą. Ponad 50 chodników zostanie wyremontowanych w najbliższych miesiącach na terenie Poznania. Na kilku ulicach jesienią pojawi się również zieleń.

Wśród zaplanowanych remontów można wymienić m.in. te na: ul. Naramowickiej (od ul. Bożydara do torów kolejowych), ul. Opolskiej (od ul. Sempołowskiej do ul. Jarzębowej), ul. Roboczej (od ul. Sikorskiego po przystanek ZNTK – po wschodniej stronie), ul. Pamiątkowej (obustronnie od ul. 28 Czerwca 1956 roku po ul. Madalińskiego), ul. Szczepankowo (kontynuacja wcześniej prowadzonych prac od ul. Gospodarskiej), ul. Smolnej (również kontynuacja wcześniejszych prac), ul. Śremskiej (od ul. Piłsudskiego po ul. Dolską), ul. Podolskiej (obustronnie na całej długości), ul. Sołtysiej (kontynuacja prac), ul. Grobla (od ul. Mostowej w kierunku ul. Łaziennej) czy Limanowskiego (od Drużbickiej do Jarochowskiego strona południowa).

– Prawie 10 milionów złotych przeznaczymy w tym rok na remonty kilkudziesięciu chodników w różnych częściach Poznania. Ponad 4 miliony zł z tej kwoty pochodzi z wpływów ze strefy płatnego parkowania i dzięki temu sfinansowane będą remonty chodników na Starym Mieście, Jeżycach, Wildzie i Łazarzu, czyli tam gdzie funkcjonuje strefa. To realna, oprócz uspokojenia ruchu, korzyść z wprowadzenia uporządkowanego parkowania – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Przy wyborze konkretnych miejsc i zakresie prac miasto ściśle współpracowało z radami osiedli. Cztery rady osiedla rozdysponowały dodatkowo tę kwotę (4 milionów złotych) na remonty chodników na następujących ulicach: Małeckiego (pomiędzy ul. Gąsiorowskich, a ul. Strusia), placu Asnyka, Umińskiego (od ul. Garczyńskiego po ul. Kosińskiego) oraz ul. Łąkowej (od ul. Kwiatowej po ul. Krakowską), gdzie od jesieni, po wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu, piesi mogą korzystać z całej szerokości chodników.

W ramach prowadzonych prac nie tylko wymieniana będzie zniszczona nawierzchnia, ale tam gdzie jest to możliwe, obniżane będą krawężniki przy przejściach dla pieszych