Rozpoczął się Poznań Art Week. To jedyny festiwal artystycznym w stolicy Wielkopolski, który łączy ze sobą w jednym programie wydarzenia z pola sztuk wizualnych. Tym razem prawie w 100% będzie on realizowany w formacie on-line, potrwa do odwołania. Jednym z wydarzeń festiwalu będzie konkurs fotograficzny „na widok z okna” dla artystów objętych kwarantanną. 

Festiwal Poznań Art Week był zawsze świętem sztuk wizualnych. W kilkunastu galeriach Poznania można było zobaczyć prace artystów z Polski, Europy czy świata. Ten rok dla festiwalu jest jednak szczególny. Wybuch światowej epidemii spowodował, że festiwal z galerii prawie w całości przenosi się do internetu https://poznanartweek.com/ (to główna platforma kontaktowa), po drugie hasło 4 edycji Poznań Art Week „Remedium” (festiwalowe hasło zostało wybrane w październiku 2019) nabrało innego znaczenia.

Tematyczna linia festiwalu miała początkowo odwoływać się do dwuznaczności tytułu oscylującego pomiędzy synonimem sztuki jako środka leczniczego (zaradczego) a pojęciem używanym dla określenia praktyki twórczej, polegającej na wykorzystaniu przez artystów wcześniej istniejących przedmiotów i znaczeń („Re-medium”). Wybuch światowej epidemii wyznaczył jednak dla organizowanego wydarzenia zupełnie nieoczekiwaną ramę interpretacyjną. Hasło „Remedium” nabrało w niej nowych znaczeń – mówi dr hab. prof. UAP Matusz Bieczyński Kurator Poznań Art Week 2020 on-line.

Pierwsze prace prezentowane w wybranych kilku galeriach Poznania, powinny pojawić się w okolicach 20 maja. Dostęp jednak (ze względów sanitarnych) dla szerszej publiczności będzie niemożliwy (nie odbędą się klasyczne wernisaże) a poszczególne prezentacje będą dostępne w ciągu dnia dla kilkunastu osób. Wszystkie prace bez ograniczeń zobaczyć będzie można w internecie przez stronę https://poznanartweek.com/

Tworzymy interaktywną platformę umożliwiającą kulturalną wymianę idei, na której prezentowane będą wirtualne wystawy, indywidualne projekty artystyczne oraz gdzie podjęta zostanie szeroka dyskusja na temat kondycji kultury i sztuki w czasach instytucjonalnej recesji wywołanej epidemią. PAW stara się w ten sposób przełamać przymusową separację i stworzyć poczucie zjednoczenia wokół wspólnej sprawy. Po drugie, tematy podejmowane przez uczestników festiwalu stanowią – bezpośrednio lub pośrednio – próbę zmierzenia się z aktualnym wyzwaniem dla kultury o światowym zasięgu – dodaje Bieczyński.

W ramach festiwalu odbędą się trzy konkursy. Pierwszy to konkurs na plakat pod hasłem „Remedium”, drugi – również na plakat – dedykowany jest miastu Poznań oraz konkurs fotograficzny „Na widok z okna” dla artystów objętych kwarantanną (szczegóły: https://poznanartweek.com/open-calls-pl/).