Premier Mateusz Morawiecki ogłosił restrykcje dla całego kraju.

Cała Polska staje się strefą żółtą. Musimy więc na otwartej przestrzeni nosić maski. Zmniejsza się też liczba osób, które będą mogły być na imprezach okolicznościowych. W restauracjach 1 osoba na 4 m2. Na wydarzeniach kulturalnych 25 procent widowni.

Zmiany wchodzą w życie od soboty.

Szczegółowy wytyczne dotyczącej żółtej strefy przedstawiają się następująco :

  • w miejscach ogólnodostępnych – chyba że będzie zachowana odległość półtora metra
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
  • w obiektach handlowych lub usługowych:
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu;
  • w środkach publicznego transportu zbiorowego.

W autobusach, tramwajach i metrze pasażerowie mogą zająć wszystkie miejsca siedzące albo 50 proc. miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu. W przypadku korzystania z barów i restauracji obowiązują te same reguły, co w strefie czerwonej.

W żółtej strefie wesela i inne uroczystości rodzinne można organizować przy zachowaniu limitu 75 osób. W czasie zabawy nie trzeba zakrywać ust oraz nosa.

Wydarzenia religijne odbywające się w zamkniętym pomieszczeniu i na wolnej przestrzeni można organizować w żółtej strefie bez limitu osób. Należy jednak pamiętać o zakrywaniu ust oraz nosa. Obowiązek ten nie dotyczy osób sprawujących kult.

W żółtych strefach jest dopuszczalne organizowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych. W obu przypadkach widownia może być zapełniona tylko w 25 proc., jeśli publiczność nosi maseczki ochronne. Jeśli wydarzenie kulturalne odbywa się na wolnej przestrzeni, może w nim wziąć udział tylko 100 osób.