Aż jedna czwarta maturzystów nie zdała egzaminu. Prawie dziesięc procent nie zdało z aż dwóch lub więcej przedmiotów.

Wyniki matur:

– z j.polskiego zdało 94 procent

– z matematyki 85 procent

– z angielskiego 95 procent

Średnia wyników z j.polskiego to tylko 52 procent. Z matematyki również 52 procent. Z angielskiego 71.

By zdać maturzyści musieli zdobyć 30 procent z przedmiotów obowiązkowych.

Poprawkowe matury odbędą się 8 września.