Prezydent Gniezna zakazał Marszu Równości i innych sobotnich manifestacji tłumacząc to, kwestiami bezpieczeństwa. Sąd orzekł dziś, że to tłumienie wolności.

Sędzia nie miała wątpliwości, że decyzja Tomasza Budasza, prezydenta Gniezna, narusza konstytucyjne wolności.

W państwie demokratycznym prawo wolności jest jedną z najważniejszych zasad. Jego ważnym elementem jest prawo do zgromadzeń. Prawo do pokojowych zgromadzeń zaliczane jest do wolności konstytucyjnych – mówiła sędzia Katarzyna Jelewska-Sterczała

Sąd uchylił decyzję prezydenta Gniezna, co oznacza, że Marsz Równości przejdzie ulicami Gniezna w sobotę o godzinie 14.

Teoretycznie Tomasz Budasz może się jeszcze odwołać od tej decyzji, ale na razie, nie ma informacji, czy podejmie taką decyzję.