Kościół w Suchym Lesie miał zostać sprofanowany. O zdarzeniu informuje parafia, a sprawą zajmuje się policja.

O zdarzeniu, do którego miało dojść w kościele, w podpoznańskim Suchym Lesie, informuje parafia.

Miało miejsce włamanie i PROFANACJA ołtarza i prezbiterium naszego kościoła parafialnego.
Wszystkich parafian prosimy o modlitwę, w szczególności ekspiacyjną za grzech profanacji oraz grzechy popełnione w naszej parafii, w naszych rodzinach.
Jako Twoje dzieci wołamy: „przebacz nam nasze winy”.
Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami!…

Sprawą włamania i uszkodzenia mienia zajmuje się już wielkopolska policja.