Stacje benzynowe wprowadziły limity narzucone przez rząd. Do budynku stacji mogą wejść maksymalnie trzy osoby na jedną kasę.

Zasady zmniejszające liczbę klientów w punktach handlowych dotyczą też stacji benzynowych. Te wprowadzają już zalecenia i limitują liczbę klientów.

Sytuacja dla stacji,szczególnie mniejszych, jest niezwykle trudna. Gwałtowne obniżenie popytu zmniejszyło ceny paliw a to wiąże się z upadłością części małych stacji.

Jak w praktyce wyglądają restrykcje dotyczące liczby klientów?

Tłumaczy kancelaria premiera.