Podczas na ostatniej sesji Rady Miasta, radni zgodzili się na udzielenie Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu 99% bonifikaty od I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i 76% bonifikaty od ceny sprzedaży budynków.

To oznacza, że po sporządzeniu stosownych dokumentów przez urzędników miejskich, budynki Starej Papierni przejdą na własność Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Bonifikata została udzielona pod konkretnymi warunkami. Najważniejsze z nich mówią, że Uniwersytet musi użytkować nieruchomość na cele naukowe i badawczo-rozwojowe, niezwiązane z działalnością zarobkową. Uczelnia powinna też przebudować i rozbudować istniejące budynki dawnej fabryki papieru zgodnie z wydana przez Prezydenta Miasta Poznania decyzją lokalizacyjną oraz zmienić ich sposób użytkowania na cele usług i nauki.

fot. wizualizacja budynków po remoncie

Władze uczelni planują, że do połowy 2023 roku powstanie tu unikalna w Polsce, Prototypownia UAP stanowiąca uczelniane centrum cyfrowe, gdzie studenci a także pracownicy UAP będą mogli realizować swoje projekty badawcze ze szczególnym uwzględnieniem prototypowania przy użyciu narzędzi cyfrowych.

„Tam będą działy się realizacje programów naukowo – badawczych, tam będą się realizowały programy współpracy z przemysłem i różnego rodzaju działania projektowo badawcze, które Uczelnia wraz z przemysłem będzie realizowała. Ponadto obiekt mógłby realizować inne funkcje: np; być laboratorium Wydziału Malarstwa i Rysunku, laboratorium Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych czy zapleczem dla pracowni projektowych, mebla, designu, ubioru i scenografii. Chcemy także, aby w tej przestrzeni odbywały się wydarzenia kulturalne i artystyczne, które będą dostępne dla każdego poznaniaka i nie tylko.” – mówi prof. Wojciech Hora, Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Remont Starej Papierni po części będzie finansowany z pieniędzy unijnych  – to kwota 22 mln 886 tys. złotych. Oprócz tego koszt przebudowy i zakupu wyposażenia zostanie pokryty z pieniędzy pochodzących z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3,2 mln zł) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (8,5 mln zł), a także ze środków własnych UAP (4,6 mln zł).

fot. wizualizacja budynków po remoncie

– Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na przygotowanie projektu i przebudowę Starej Papierni. Potencjalny wykonawca będzie musiał przygotować projekt, a później według przygotowanej dokumentacji dokonać przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami to „nowa” Stara Papiernia powinna zacząć działać w połowie 2023 roku – mówi Michał Pawłowski kierownik działu inwestycji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Przebudowa Starej Papierni ma kosztować w sumie blisko 40 milionów złotych.