Urząd miasta rozstrzygnął konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej placu Wiosny Ludów i ulicy Szkolnej. Wyróżnienia otrzymali studenci z Poznania z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Konkurs miał charakter zamknięty — do rywalizacji mogli stanąć studenci szkół wyższych kształcących architektów. Ich zadaniem było opracowanie projektu samego placu oraz sąsiedniej ulicy Szkolnej. Do konkursu zgłoszono łącznie 71 prac. Ostatecznie pod obrady kapituły trafiły 64 założenia, spośród których wyłoniono laureatów.

W wytycznych duży nacisk postawiono także na obecność roślin. Niemal połowa terenu obecnego placu ma być przestrzenią publiczną. To, jak będzie ona wyglądać, zależało od autorów koncepcji. Miasto postawiło jednak konkretne warunki: na placu musi pojawić się zieleń oraz miejsca do odpoczynku. Z kolei w ulicach: Szymańskiego, Wysokiej, Św. Marcin i Szkolnej powinny być przewidziane wysokie drzewa i krzewy osiągające co najmniej 4 metry wysokości.

Projekty miały być przede wszystkim możliwe do zrealizowania, a proponowane przez studentów rozwiązania przestrzenne – atrakcyjne i poprawne.

– Kapituła konkursu nie potrafiła jednogłośnie wskazać najlepszej pracy. Dlatego postanowiliśmy, że przyznamy dwa wyróżnienia pierwszego stopnia oraz trzy wyróżnienia drugiego stopnia — mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, przewodniczący kapituły.

Wyróżnienie pierwszego stopnia w wysokości 1500 zł każde otrzymały dwa zespoły studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wyróżnione Aleksandra Biernacka i Joanna Lipnicka przedstawili koncepcję która zakłada m.in. rezygnację z połączenia samochodowego pomiędzy ulicą Strzelecką a Podgórną. Zdjęcie bruku z części trasy tramwajowej przebiegającej w tym obszarze i zasadzenie w jego miejsce trawy. Powstanie dwóch budynków na placu Wiosny Ludów – usługowego od strony ulicy Św. Marcin oraz mieszkalnego z usługowym parterem od strony ulicy Szymańskiego, a także dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego. Według projektu studentów UAP narożnik Kupca Poznańskiego ma zostać uzupełniony plombą wpasowaną w istniejącą bryłę budynku. W jej wnętrzu miałyby znaleźć się lokale gastronomiczne.

Drugi wyróżniona koncepcja Kamila Ziółkowskiego i Seweryna Trzyny, zakłada oddanie placu Wiosny Ludów wyłącznie pieszym i tramwajom. Poziom posadzki zostałby wyrównany, a deptak od strony ulicy Półwiejskiej zyskałby swoją kontynuację na placu i połączyłby się z ulicą Szkolną. Budynek na pl. Wiosny Ludów miałby mieć prostokątną formę, swoją linią podkreślającą kształt placu, z wewnętrznym dziedzińcem, przez który przeprowadzono pasaż handlowy. Przed budynkiem (od strony Kupca Poznańskiego) zaprojektowano skwer z zielenią. Koncepcja zakłada wykorzystanie istniejących drzew oraz uzupełnienie przestrzeni nowymi nasadzeniami.

Wszystkie 64 prace biorące udział w konkursie będzie można oglądać na wystawie w Holu Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ekspozycja będzie dostępna od 20 do 23 lutego oraz od 29 lutego do 1 marca, w godzinach 10:00-19:00.